Library logo


Person Profile Statistics: Lupo, Bruno

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
AS - Asia, other 12
EU - Europe 2
Total 14
Country #
CN - China 12
SE - Sweden 2
Total 14
City #
Beijing 2
Ningbo 2
Changhongjie 1
Huangpu 1
Qingdao 1
Shanghai 1
Taizhou 1
Xiamen 1
Zhengzhou 1
Unknown 3
Total 14


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2022 00 00112 0000 00 13
2023 10 0000 0000 00 1
Ever 14