Library logo


Person Profile Statistics: Escudero Chauvet, Lucrezia

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
EU - Europe 15
AS - Asia, other 7
Total 22
Country #
SE - Sweden 15
CN - China 7
Total 22
City #
Beijing 1
Fuzhou 1
Guangzhou 1
Hangzhou 1
Ningbo 1
Xiamen 1
Zhengzhou 1
Unknown 15
Total 22


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2022 00 0007 0000 09 16
2023 60 0000 0000 00 6
Ever 22